Welcome to Община Костенец

Добре дошли в уеб сайта на община Костенец

No front page content has been created yet.

На уеб страницата на общината, Вие ще получите информация за Костенския край, ще научите повече за дейността на местната власт, ще се запознаете със стратегическата визия за бъдещето на района. На тази уеб страница имате възможност да потърсите оферта за инвестиция, да изразите мнение в месечната анкета или във форума на общината. Приятни мигове с новия официален сайт на община Костенец!


Последни новини

January 16 2015
С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ Обявява конкурс за избор на здравен медиатор Необходими документи - Копие на лична
January 15 2015
График на Експертен съвет по Устройство на територията в Община Костенец до 01.07.2015 г.

Туристическа страница на Община Костенец

Местна инициативна група Костенец 2010г.