Всички Новини

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Във връзка с § 127, ал. 2 и следващите от Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ЗИДЗУТ)/ДВ, бр. 82 от 26.10.2012 г./, Целия текст можете да прочетете отгоре.

От 07.10.2013 до 25.10.2013 година, всеки работен ден от 8.00 – 17.00 часа, се организира кампания за набиране на дрехи от различни размери.
Ежедневно могат да се даряват дрехи, както и да се получават от страна на нуждаещите се.
Мяссто на приемане и получаван:
Гр. Костенец, ул. „Боровец” № 13 Б / сградата на бившия обединен детски комплекс/.

 

 

Уважаеми дами и господа,

 Сдружение „Отворена младеж” даде официален старт на Национална програма за изграждане на капацитет за повишаване на сигурността на пътя. Тя се състои от два компонента:

1.    Създаване на Център за превенция на рисковото поведение на пътя, в които са разположени най-съвременните технологии за превенция на риска.

 

УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА,

Областен информационен център София град и София област участва в популяризирането на конкурс за общо лого и послание / слоган /  на еврофондовете за периода 2014 – 2020 година.

Pages