Всички Новини

ОБЛАСТЕН ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС-НАДПЯВАНЕ „В ПЕСЕНТА Е ДУШАТА НА НАРОДА”

Обява заседание на Общински съвет - Костенец

ОБЯВА

Със Заповед № ОА-420/03.11.2015г. Областния управител на Софийска област на основание чл.32, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Решения № 153-МИ и № 154-МИ от 26.10.2015г. на ОИК Костенец и Решения № 175-МИ, № 177-МИ от 02.11.2015г. на ОИК Костенец

СВИКВА

Обява от Бюро по труда- Ихтиман

Ден на отворени врати по ЕURES

Относно запитване на граждани за ремонти на пътища:

Поздравителен адрес във връзка с Деня на българската община от Областния управител на Софийска област

Съобщение от "Екология" в Общинска администрация - Костенец

Лицата, чиито имоти попадат в границата на проектираната СОЗ с охранителен режим ІІ и ІІІ на минерално находище „Пчелински бани” могат да се запознаят с проекта, който ще е на разположение в сградата на Общинска администрация гр.Костенец, ул.”Иван Вазов”№2,стая Екология, ет.2 в период от 01.10.2015 год. до 01.11.2015 год. включително.

Обява от Общиснка служба - Земеделие

Общинска служба по Земеделие - гр. Костенец, уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, че на основание чл. 72 ал.2 от ППЗСПЗЗ са изготвени предварителните регистри на имотите за формиране на масиви за ползване за землищата на територията на община Костенец. Регистрите за намират в ОСЗ

Покана заседание на Общински съвет - Костенец на 24.09.2015 г. от 10:00 ч.

Информация за безработни лица до 29 г.
Във връзка с реализация на схема „Нова възможност за младежка заетост”, актуална информация за свободните работни места обявени на територията на съответните общини обслужвани от Дирекция Бюро по труда Ихтиман и София град, може да получите в ДБТ Ихтиман, филиал Костенец и филиал Елин Пелин .
Продължава набирането на заявки от работодатели по схема „Младежка заетост”

Pages