Всички Новини

Осигуряване на допълнително трудово възнаграждение на наставник за разкрити работни места за чиракуване за безработни лица до 29 - год. възраст (чл 41а от ЗНЗ)

Уважаеми жители на община Костенец,

Уведомяваме ви, че на 30 и 31 март, 2016г. Общопрактикуващите лекари на територията на община Костенец ще проведат ефективен протест в знак на несъгласие с провежданите реформи в системата на здравеопазването и в частност в първичната извънболнична медицинска помощ.
Ефективният протест ще доведе до временни затруднения в достъпа на хората до пълния обем осигурявана медицинска грижа, но е осигурен необходимия достъп до медицинска помощ за остри и неотложни случаи в дежурен кабинет с график от 08.00 до 20.00 часа.

Покана за свикване на сесия на Общински съвет - Костенец на 28.03.2016 г. от 10:00 ч.

Отчет за предоставените субсидии и компенсации на превозвачите, осъществяващи превози на територията на Община Костенец за 2015 година

ДБТ ИХТИМАН
ще проведе информационни срещи във връзка със стартирането на
Процедура "Обучения и заетост" на следните дати:
• На 17.03.2016 г. в ДБТ Ихтиман, в Център „Работа” от 11.00 часа
• На 17.03.2016 г. в сградата на Община Костенец от 14.00 часа
• На 18.03.2016 г. в сградата на Община Елин Пелин от 11.00 часа
• На 18.03.2016 г. в сградата на Община Горна Малина от 14.00 часа
Каним всички работодатели, желаещи да се включат в схема „Обучения и заетост”, да посетят информационните срещи, организирани от ДБТ Ихтиман.

ДБТ ИХТИМАН

Нарушаване на водоподаването на ул. Кокиче, гр. Костенец
Във връзка с подмяна на водопровода на ул. „Кокиче”в гр. Костенец /от пресечката с ул. „Боровец” до пресечката с ул. „Белмекен”/, временно ще бъде нарушено водоподаването на жителите на тази улица. С цел - присъединяване към новоизградената водопроводна мрежа е необходимо живеещите на улица „Кокиче” да подготвят участъците от водомерите си до тротоара.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ВЪВ ВРЪЗКА С УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ПРОБЛЕМИ НА МЕСТНАТА СИГУРНОСТ В МАЛКИТЕ И ОТДАЛЕЧЕНИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА, ОБСЛУЖВАНА ОТ РУ-КОСТЕНЕЦ, НАЧАЛНИК РУ ЩЕ ОСЪЩЕСТВИ ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ПРЕЗ М. ФЕВРУАРИ, КАКТО СЛЕДВА:

1. СЕЛО ОЧУША – НА 25.02.2016Г. ОТ 11.00 ЧАСА ДО 12.00 ЧАСА В СГРАДАТА НА КМЕТСТВОТО.

Покана за свикване на сесия на Общински съвет - Костенец на 25.02.2016 г. от 10:00 ч.

Покана за публично обсъждане за поемане на общински дълг

Pages