Всички Новини

Покана за свикване на сесия на Общински съвет - Костенец на 28.07.2016 г. от 14:00 ч.

Нарушаване на водоподаването на територията на Община Костенец

На 20.07.2016г. / сряда/, от 08.00 до 17.00 часа , поради присъединяване на подменено трасе към водопроводната мрежа, ще бъде нарушено водоподаването по следните улици в гр. Костенец: ул. „Средна гора“/ от пресечката с ул. „Славей“ до пресечката с ул. „Калинка“/, ул. „Калинка“, ул. „Чучулига“, ул. „Славей“, ул. „Изгрев“, ул. „Цариградско шосе“/ от пресечката с ул. „Оборище“ до пресечката с ул. „Изгрев“, ул.“Момина сълза“, ул. „Акация“, ул. „Зорница“.

ЗА ВАС РАБОТОДАТЕЛИ

ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА"- ИХТИМАН

ОБЯВЯВА

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВКИ И ПОДБОР НА РАБОТОДАТЕЛИ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР ПО КОМПОНЕНТ 2 ОТ ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

Дирекция „Бюро по труда” – гр. Ихтиман уведомява работодателите, че в периода от 15 до 25 юли 2016 г. /вкл./ ще приема заявки за разкриване на работни места по Компонент 2 от Програмата за обучение и заетост на продължително безработни лица.

Съобщение във връзка с Наредбата за търговска дейност на територията на Община Костенец

Промени в Закон за туризма

Изменение разписанието на влаковете

Заповед № РД-04-384/24.06.2016г. на Кмета на Община Костенец

Планови прекъсвания на електрозахранването за Софийска област за периода 27.06.2016 - 03.07.2016

Покана за публично обсъждане за отчет на Бюджет 2015 година

Pages