Всички Новини

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

Покана за свикване на сесия на Общински съвет - Костенец на 28 септември 2017 г. / четвъртък/ от 10:00 ч

ОБЯВА относно промяна Правилника за организацията и дейността на ОбС-Костенец,
Постоянните комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО ЗА ПЕРИОДА 25-29 СЕПТЕМВРИ 2017Г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА КОСТЕНЕЦ,
По случай 22 септември- ДЕН НА НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ,
Ви каним да присъствате на честване, което ще се състои на 22.09.2017г. от 18.30ч.
пред Паметника в центъра на гр.Костенец.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

НА 22 СЕПТЕМВРИ 2017г. АВТОБУСИТЕ ОТ АВТОБУСНА ЛИНИЯ ГР. КОСТЕНЕЦ - ГР. СОФИЯ НЯМА ДА СЕ ДВИЖАТ.
АВТОБУСИТЕ ОТ ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ НА 22 СЕПТЕМВРИ 2017г. ЩЕ СЕ ДВИЖАТ С НЕДЕЛНО РАЗПИСАНИЕ.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТНОСНО СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ГРАД САМОКОВ

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ ЗА 2016 Г.

Покана за свикване на сесия на Общински съвет - Костенец на 01.09.2017 г. от 17:30 ч

СЪОБЩЕНИЕ

Община Костенец съобщава, че от 21.08.2017г. до 08.09.2017г. изнесеното работно място на Службата по геодезия, картография и кадастър - Софийска област в сградата на Общинска администрация, "Центъра за услуги на гражданите" няма да работи. През този период заявления за извършване на услуги от кадастрални карти и кадастрални регистри може да се подават на място в СГКК- Софийска област, адрес: ул."Мусала" № 1, кв.Павлово, гр.София.

Pages