Всички Новини

СЪОБЩЕНИЕ

НА 15 ДЕКЕМВРИ 2017 ГОДИНА /ПЕТЪК/ ОТ 17:30 ЧАСА ЩЕ БЪДАТ ЗАПАЛЕНИ СВЕТЛИНИТЕ НА КОЛЕДНАТА ЕЛХА В ГРАД КОСТЕНЕЦ.
ЗАПОВЯДАЙТЕ!

ОБЯВА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – КОСТЕНЕЦ И
ШАХ - КЛУБЪТ ПРИ ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ ОРГАНИЗИРАТ КОЛЕДЕН ТУРНИР ПО ШАХМАТ .

ТУРНИРЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 16 ДЕКЕМВРИ 2017 ГОДИНА ОТ 10.00 ЧАСА В ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ, ГР.КОСТЕНЕЦ.

СЪОБЩЕНИЕ

ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" ГРАД ИХТИМАН ОБЯВЯВА
НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА БРАНЕ НА МАЛИНИ В ПОРТУГАЛИЯ

ИЗИСКВАНИЯ:

- ВЪЗРАСТ МЕЖДУ 18-50 ГОДИНИ;
- МИНИМУМ ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ;
- ЧИСТО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ;
- ФИЗИЧЕСКА ПРИГОДНОСТ И ИЗДРЪЖЛИВОСТ;
- ОПИТ В БРАНЕ НА МЕКИ ПЛОДОВЕ ЩЕ СЕ СЧИТА ЗА ПРЕДИМСТВО;
- ВЛАДЕЕНЕТО НА АНГЛИЙСКИ, ПОРТУГАЛСКИ ИЛИ ИСПАНСКИ ЕЗИК И ПРЕДИМСТВО.

СЪОБЩЕНИЕ

ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" ГРАД ИХТИМАН ОБЯВЯВА
НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТКИ ЗА БРАНЕ НА ЯГОДИ В ИСПАНИЯ, ПРОВИНЦИЯ УЕЛВА.

КАНДИДАТКИТЕ ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ НА СЛЕДНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ:

СЪОБЩЕНИЕ

ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" ГРАД ИХТИМАН ОБЯВЯВА
НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТКИ ЗА БРАНЕ НА БОРОВИНКИ В ИСПАНИЯ, ПРОВИНЦИЯ УЕЛВА.

КАНДИДАТКИТЕ ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ НА СЛЕДНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ:

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Компания, намираща се в град Самоков, занимаваща се с внос, дистрибуция и производство на бързооборотни стоки, търси да назначи служители за производство. Дейностите, които ще се извършват са подреждане и пакетиране на готовата продукция.

Работното време е понеделник-петък. Графикът е на трисменен режим – първа от 06:00 до 14:00 ч., втора от 14:00 до 22:00 ч., нощна от 22:00 до 06:00 ч.

Стартовото възнаграждение е между 650 – 750 лв. чисто.

На 14.12.2017 (четвъртък) от 13:00 ч., ще се състои среща в сградата на Община Костенец, в голямата заседателна зала , етаж 4.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уведомяваме жителите на град Костенец, че поради запушване на трасето на главния водопровод над Водопада, Вили Костенец, притокът на питейна вода е силно ограничен. Аварийният екип на Вик - Костенец работи по отстраняване на аварията. Надяваме се до ранния следобед на 05.12.2017 г., да бъде възстановено водоподаването към град Костенец.

Днес, 01.12. 2017 г. в Държавен фонд „Земеделие” бяха подписани два договора на община Костенец за финансиране на следните проекти:
1. „Реконструкция и рехабилитация на общински път SFO 1370 /I-8/ Костенец – с. Костенец – лет. Костенец – участък от км 0+000 до км 9+000“ на стойност 5 853 706,45 лв. без ДДС

2. „Подобряване на материалната база на ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” гр. Костенец на стойност 1 165 349,83 лв. без ДДС

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес, 30.11. 2017г. /четвъртък/ във връзка с авария, от 9.00 до 13.00 часа, ще бъде нарушено водоподаването на ул."Хан Исперих " в град Костенец.

Pages