Всички Новини

Обява - Топъл обяд

Покана за свикване на сесия на Общински съвет - Костенец на 26.05.2016 г. от 10:00 ч.

Заповед № РД-02-15-35/03.05.2016г. на МРРБ - Изработване на ПУП-ПП във връзка с изпълнение на обект "Модернизация на жп линия София-Пловдив"

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ "ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ" на Иван Богданов Пашов

Списък на лицата от община Костенец, които ще получат ваучери от националната кампания „Великден за всеки”.Предвидено е ваучерите да се получават в клоновете на "Български пощи".

Покана за свикване на сесия на Общински съвет - Костенец на 28.04.2016 г. от 10:00 ч.

Съобщение за ремонтни работи
Уважаеми жители на община Костенец,
Уведомяваме ви, че от утре 22 април 2016 г. до 05 май ще се извършват строителни работи по рехабилитация на републиканската пътна мрежа на територията на община Костенец. Участъците включват: ул. „Христо Ботев”,гр. Момин проход в посока гр. Костенец, ул. „Китка” и ул. „Боровец” гр. Костенец в посока гр. Самоков и ул. „Цариградско шосе” в посока гр. Пазарджик.
Изпълнител на дейностите е фирма „Пътстрой -92” АД.

Уважаеми жители на община Костенец,

Областният управител на Софийска област открива изнесени приемни за граждани на територията на областта, които ще се проведат по определен график. Определената дата за община Костенец и община Долна баня е 22 април 2016г. /петък/ от 14.00 часа до 16.00 часа в сградата на Общинската администрация на община Долна баня.

Осигуряване на допълнително трудово възнаграждение на наставник за разкрити работни места за чиракуване за безработни лица до 29 - год. възраст (чл 41а от ЗНЗ)

Pages