Всички Новини

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл.91, ал.1 от Изборния кодекс / ДВ, бр.85 от 28 октомври 2016г., доп. ДВ бр.97 от 6 декември 2016г. и във връзка с Решение № 4182 – НС от 01.02. 2017г. на ЦИК/, Ви уведомяваме, че на 17 февруари 2017 година / петък / от 10.00 часа в Голямата заседателна зала на Общински съвет – Костенец, ІV-ти етаж в сградата на Общинска администрация – Костенец, Кметът на общината ще проведе консултации, относно състава на СИК за произвеждане на изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 година.

Празник на меда - Костенец 2017

Община Костенец и пчеларско дружество "Фацелия" - Костенец, Ви канят на среща с професор Хр. Мермерски в 11,00 часа на 17.02.2017 /петък/ в читалище "Прогрес 1907" - гр. Костенец по случай "Св. Харалампий" - Празник на пчеларя

Вход свободен

Заповядайте!!!

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

Заседания на Постоянните комисии към Общински съвет - Костенец

Покана - свикване на сесия на Общински съвет - Костенец на 31.01.2017 г. от 13.00 часа

 

Правила за ползване на пасищата и мерите на територията на Община Костенец, както и списък с размера и местоположението на свободните за индивидуално ползване пасища, мери и ливади за стопанската 2016/2017 година, находящи се на територията на Община Костенец

Регистър на издадените Разрешения за таксиметров превоз на пътници

Прекратена категория на туристически обект

Обява - Административно-процесуален кодекс

Pages