Всички Новини

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ "ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ" на Иван Богданов Пашов

Списък на лицата от община Костенец, които ще получат ваучери от националната кампания „Великден за всеки”.Предвидено е ваучерите да се получават в клоновете на "Български пощи".

Покана за свикване на сесия на Общински съвет - Костенец на 28.04.2016 г. от 10:00 ч.

Съобщение за ремонтни работи
Уважаеми жители на община Костенец,
Уведомяваме ви, че от утре 22 април 2016 г. до 05 май ще се извършват строителни работи по рехабилитация на републиканската пътна мрежа на територията на община Костенец. Участъците включват: ул. „Христо Ботев”,гр. Момин проход в посока гр. Костенец, ул. „Китка” и ул. „Боровец” гр. Костенец в посока гр. Самоков и ул. „Цариградско шосе” в посока гр. Пазарджик.
Изпълнител на дейностите е фирма „Пътстрой -92” АД.

Уважаеми жители на община Костенец,

Областният управител на Софийска област открива изнесени приемни за граждани на територията на областта, които ще се проведат по определен график. Определената дата за община Костенец и община Долна баня е 22 април 2016г. /петък/ от 14.00 часа до 16.00 часа в сградата на Общинската администрация на община Долна баня.

Осигуряване на допълнително трудово възнаграждение на наставник за разкрити работни места за чиракуване за безработни лица до 29 - год. възраст (чл 41а от ЗНЗ)

Уважаеми жители на община Костенец,

Уведомяваме ви, че на 30 и 31 март, 2016г. Общопрактикуващите лекари на територията на община Костенец ще проведат ефективен протест в знак на несъгласие с провежданите реформи в системата на здравеопазването и в частност в първичната извънболнична медицинска помощ.
Ефективният протест ще доведе до временни затруднения в достъпа на хората до пълния обем осигурявана медицинска грижа, но е осигурен необходимия достъп до медицинска помощ за остри и неотложни случаи в дежурен кабинет с график от 08.00 до 20.00 часа.

Покана за свикване на сесия на Общински съвет - Костенец на 28.03.2016 г. от 10:00 ч.

Отчет за предоставените субсидии и компенсации на превозвачите, осъществяващи превози на територията на Община Костенец за 2015 година

Pages