Всички Новини

СЪОБЩЕНИЕ

Национален археологически институт с музей при БАН гр. София, търси да назначи на граждански договор работници за участие в археологически разкопки на територията на община Костенец. Обектите са „Късноантична крепост” в местността „Горна църква” над с. Костенец и „Траянови врата” в местността „Капията” в землището на с. Долна Василица, община Костенец. В срок до 31 май 2016 г. кандидатите да представят копие от лична карта в Общинска администрация - Костенец. За повече информация в сградата на Общинска администрация, етаж 2, стая 11, тел. 07142 23 08.

Обява - Топъл обяд

Покана за свикване на сесия на Общински съвет - Костенец на 26.05.2016 г. от 10:00 ч.

Заповед № РД-02-15-35/03.05.2016г. на МРРБ - Изработване на ПУП-ПП във връзка с изпълнение на обект "Модернизация на жп линия София-Пловдив"

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ "ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ" на Иван Богданов Пашов

Списък на лицата от община Костенец, които ще получат ваучери от националната кампания „Великден за всеки”.Предвидено е ваучерите да се получават в клоновете на "Български пощи".

Покана за свикване на сесия на Общински съвет - Костенец на 28.04.2016 г. от 10:00 ч.

Съобщение за ремонтни работи
Уважаеми жители на община Костенец,
Уведомяваме ви, че от утре 22 април 2016 г. до 05 май ще се извършват строителни работи по рехабилитация на републиканската пътна мрежа на територията на община Костенец. Участъците включват: ул. „Христо Ботев”,гр. Момин проход в посока гр. Костенец, ул. „Китка” и ул. „Боровец” гр. Костенец в посока гр. Самоков и ул. „Цариградско шосе” в посока гр. Пазарджик.
Изпълнител на дейностите е фирма „Пътстрой -92” АД.

Уважаеми жители на община Костенец,

Областният управител на Софийска област открива изнесени приемни за граждани на територията на областта, които ще се проведат по определен график. Определената дата за община Костенец и община Долна баня е 22 април 2016г. /петък/ от 14.00 часа до 16.00 часа в сградата на Общинската администрация на община Долна баня.

Pages