Във връзка с предстоящите избори за народни представители

Във връзка с предстоящите избори за народни представители, насрочени за 26 март 2017 година напомняме, че агитационни материали трябва да се поставят само на предварително определени за тази цел места. За трите най-големи селища на територията на общината те са съответно:
- за гр. Костенец – металните платна на външната ограда на Кооперативния пазар;
- за с. Костенец – информационно табло на паркинга на площад „Константин Костенечки“;
- за гр. Момин проход – кръглите циментови информационни табла в близост до спирките, както и подпорните стени под читалището и под училището.
След приключване на изборите, в тридневен срок агитационните материали следва да се свалят и местата да се почистят от съответните представители на партиите и коалициите, участвали в изборите.