Записване за дърва за огрев

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уведомяваме жителите на община Костенец, че през 2017г. записването за дърва за огрев ще се осъществява на 2 етапа:
Първи етап – от 01.02.2017г. до 30.04.2017г.
Втори етап – от 01.07.2017г. до 30.09.2017г.
Записването ще се извършва съответно:
- За жителите на гр. Костенец в сградата на Общинско предприятие „Гори и земи в горски фонд“, която се намира на ул. „Теменуга“ №12;
- За жителите на останалите населени места от община Костенец в сградите на съответните кметства в гр. Момин проход, с. Костенец, с. Пчелин, с.Горна Василица, с. Очуша.
Записване за дърва може да се извършва и в онлайн формата на официалния сайт на община Костенец, раздел „Записване за дърва за огрев“.
Хората, които са били записани, но не са получили дървата си през 2016г. следва да се запишат отново.
Дървата ще се получават по пореден номер на записване, като с предимство ще бъдат самотноживеещи възрастни хора над 65 години.
При записване всеки да изисква входящ номер !