Заповед на ликвидатора на „Еледжик – стил” ЕАД в ликвидация за прекратяване на публичен търг с явно наддаване за продажба

Заповед на ликвидатора на „Еледжик – стил” ЕАД в ликвидация за прекратяване на публичен търг с явно наддаване за продажба