"Национална програма"

 

Уважаеми дами и господа,

 Сдружение „Отворена младеж” даде официален старт на Национална програма за изграждане на капацитет за повишаване на сигурността на пътя. Тя се състои от два компонента:

1.    Създаване на Център за превенция на рисковото поведение на пътя, в които са разположени най-съвременните технологии за превенция на риска.

2.    Изграждане на капацитет на местно ниво за качествено оформяне на послания в областта на пътната безопасност и предаването им до демократично избраните институции на местно, регионално и национално ниво по проект „Застъпници за пътна безопасност”, подкрепен и от НЦ „ЕМПИ” в рамките на програма „Младежта в действие” на Европейския съюз.

Условието за участие е да се регистрира екип от четири човека на страницата  на проект „Застъпници за пътна безопасност” -   www.rsa.open-youth.org . Последният ще подкрепя в рамките на една година участващите екипи, като критерият е генерирана обществена подкрепа във Фейсбук. В края на тази година максималното, което може да спечели един екип е:

 1.    Ваучери за 3000 лв.

2.    Покани за първата „Младежка среща на върха по въпросите на пътната безопасност” на национално ниво в България;

3.    Пакети с информационни и комуникационни материали на стойност до 600 лева по избор;

4.    Чифт алкоочила;

5.    Пакети с информационни и комуникационни материали / 4 кожени визитника, 10 алкотеста, 10 силиконови гривни, 10 рефлектиращи гривни, 10 химикала, 10 фотопъзела , 10 значки, 10 магнита и 20 светлоотразителя с корда/.

Общо 137 различни награди ще бъдат раздадени на различни етапи в рамките на тази една година на различни етапи от цялата страна. Пълна информация е публикувана в наръчника по проекта на -   www.rsa.open-youth.org.

За допълнителна информация, моля, не се колебайте да се свържете с Милен Василев – сътрудник по проекта, тел. 0889 930 659, ел. поща -   www.rsa.open-youth.org