Обява търг за отдаване под наем на помещение, УПИ I, кв.90a гр. Костенец 28.12.2016 11h