Отдаване под наем на терен с площ от 61 кв.м., находящ се в п.IV, кв. 104 по плана на град Костенец

Отдаване под наем на терен с площ от 61 кв.м., находящ се в п.IV, кв. 104 по плана на град Костенец