ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА УСЛУГА ВЪРХУ ОБЕКТ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ – ЯЗОВИР, СЪСТАВЛЯВАЩ ИМОТ № 012018,С ПЛОЩ ОТ 11,899 ДКА, НАХОДЯЩ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГОРНА ВАСИЛИЦА, В МЕСТНОСТТА „ПОЛЕТО”

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА УСЛУГА ВЪРХУ ОБЕКТ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ – ЯЗОВИР, СЪСТАВЛЯВАЩ ИМОТ № 012018,С ПЛОЩ ОТ 11,899 ДКА, НАХОДЯЩ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГОРНА ВАСИЛИЦА, В МЕСТНОСТТА „ПОЛЕТО”