Покана за свикване на сесия на Общински съвет - Костенец на 23.02.2017 г. от 13:30 ч

Покана за свикване на сесия на Общински съвет - Костенец на 23.02.2017 г. от 13:30 ч

Изтегли от тук: