ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на 12.01.2017 г. от 10.00 ч. ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ