С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл.91, ал.1 от Изборния кодекс / ДВ, бр.85 от 28 октомври 2016г., доп. ДВ бр.97 от 6 декември 2016г. и във връзка с Решение № 4182 – НС от 01.02. 2017г. на ЦИК/, Ви уведомяваме, че на 17 февруари 2017 година / петък / от 10.00 часа в Голямата заседателна зала на Общински съвет – Костенец, ІV-ти етаж в сградата на Общинска администрация – Костенец, Кметът на общината ще проведе консултации, относно състава на СИК за произвеждане на изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 година.