С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

От следващата седмица / първите дни на месец април 2017година/ започва частично изкърпване на улици в град Костенец, като приоритетно ще се работи по възловите участъци в най-лошо състояние, какъвто е участъка от улица „Китка“ в района под мостовете.