Welcome to Община Костенец

Добре дошли в уеб сайта на община Костенец

No front page content has been created yet.

На уеб страницата на общината, Вие ще получите информация за Костенския край, ще научите повече за дейността на местната власт, ще се запознаете със стратегическата визия за бъдещето на района. На тази уеб страница имате възможност да потърсите оферта за инвестиция. Приятни мигове с новия официален сайт на община Костенец!


Последни новини

July 08 2020
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Уважаеми съграждани, във връзка с постъпило писмо от ВиК София, Община Костенец следва да уведоми
July 03 2020
П  Р  О  Т  О  К  О  Л          Съгласно Протокол № 7 от заседание на Общински съвет – Костенец, проведено на 25 юни

Туристическа страница на Община Костенец

Местна инициативна група Костенец 2010г.

iLoveBulgaria