Всички Новини

„Костенска плетеница”
Дата на провеждане: 27 септември / четвъртък / 2018 година,
Час:18.00 часа,
Място на провеждане: Амфитеатър, гр.Костенец

Футболна среща между представителните отбори на община Костенец и община Самоков

Предстои провеждането на изложението „Произведено в Костенец“ на 29 септември 2018 година

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОСТЕНЕЦ НА 25 СЕПТЕМВРИ 2018г. ОТ 09.00ч.

ПРАЗНИК НА КОСТЕНЕЦ 2018 - ПРОГРАМА

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Всички първокласници в община Костенец получиха като подарък по една книжка с български народни приказки от г-н Радостин Радев, кмет на община Костенец.

ПРАЗНИК НА КОСТЕНЕЦ 2018 - ПРОГРАМА

Pages