Всички Новини

Стартира проект за „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на територията на община Костенец” с регистрационен номер № BG16M1OP002-2.010-0036 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”
СЪОБЩЕНИЕ
 
С Постановление на Министерски съвет от днес се отпускат допълнителни средства по бюджета на 11 общини от София област, част от които са за ремонт на улична мрежа и реализиране на инфраструктурни проекти в подкрепа на общинската инфраструктура, както и внедряване на мерки за енергийна ефективност.
Община Костенец ще разполага с допълнителен бюджет от малко над 2 млн. 433 000 лв. Средствата се отпускат за:
  УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ,
  НАПОМНЯМЕ ВИ, ЧЕ Е ЗАБРАНЕНО ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ И ЕДРОГАБАРИТНИ ОТПАДЪЦИ В СЪДОВЕТЕ ЗА СМЕТ ИЛИ ДО ТЯХ!
  Ако притежавате  строителни отпадъци и имате нужда от извозването им, потърсете услугите на ОП „БКС” – Костенец.
  За целта можете да подадете  заявка за услуга. Това може да стане на телефони: 0888246317 и  07142/2308, вътрешен 212 или чрез заявление, което да подадете в „Центъра за работа с граждани” в  Общинска администрация  - гр. Костенец.
ВАЖНО
 
 До 21.12.2020 г. /включително/, във връзка с намален пътникопоток в следствия на въведените противоепидемични мерки и подадените заявления от страна на превозвачите, се изменят маршрутните разписания по следните  автобусни линии:
1) За фирма „ШАНС 75-80” ООД
Маршрут гр. КОСТЕНЕЦ - гр. САМОКОВ
от понеделник до петък /включително/:
    от гр. КОСТЕНЕЦ - 08:00 ч., 13.00 ч.
    от гр. САМОКОВ - 09:40 ч., 14:10 ч.

График на заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет - Костенец за месец декември 2020 г.

 Уважаеми жители и гости на Костенец,

без коледни изпълнения и множество зрители, но с много надежда днес запалихме светлините на коледната елха в Костенец!

Тази година беше по – различна. Беше година на изпитания.

 Благодарим отново за дисциплината и усилията, които положихте за да се справим с коронавируса. 

ИЗБОРЪТ НА БЪЛГАРИТЕ

Целта на категорията е да отличи най-посещаваните и най-обичани от българските туристи обекти. Да подкрепим Крепост "Траянови врата": https://tourismawards.bg/cat/izbor-bulgari/

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на София област  за периода 07.12-11.12.2020 г.

Обява
 
 Община Костенец разработва проектно предложение, с което ще кандидатства пред Агенция за социално подпомагане по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г., съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ОПХ, ФЕПНЛ), чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – Операция „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.
 
СЪОБЩЕНИЕ
 

Pages