Всички Новини

Поздрав по случай 8-ми март

Планирани прекъсвания на електрозахранването

Планирани прекъсвания на електрозахранването

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Поздравителен адрес по случай 90-годишнината на Михо Червенков

Здравно-информационен материал на тема "Морбили е силно заразно заболяване- единствената сигурна защита срещу морбили е ваксината"

II-ри Национален литературен конкурс за млади таланти "Тодор Влайков"

Творбите се изпращат в запечатан плик, с надпис: „За Национален литературен конкурс за млади таланти „Тодор Влайков", с посочени три имена на ученика, учебно заведение, клас, населено място, адрес, телефон за връзка и e-mail на адрес: Община Пирдоп, гр. Пирдоп, пл. „Тодор Влайков" № 2

Допълнителна информация на: https://pirdop.bg/?option=content&content_id=20&sub=385

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОСТЕНЕЦ НА 01 МАРТ 2019г. ОТ 17.30ч.

ТЪРЖЕСТВЕНО ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - 3 МАРТ

Планирани прекъсвания на електрозахранването

Pages