Всички Новини

Община Костенец обявява конкурс за най-оригинална коледна украса!
 
Желаещите да се включат могат да изпратят снимки и клипове на email: koleda@kostenetz.com в срок до 15.12.2020г.
В конкурса могат да участват, както жителите на общината, които са украсили своя дом, така и фирми и други институции.
Всички изпратени снимки и клипове ще бъдат оценени лично от Вас, чрез възможностите, които ще предоставим за онлайн гласуване.

Агенцията по заетостта стартира прием на заявления по проект „Запази ме”!

Целта на операцията е приоритетно да се предостави подкрепа за запазване заетостта на служителите в предприятия, които директно са преустановили стопанската дейност в резултат от наложени противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID-19.

 

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Община Костенец за периода 30.11.2020-04.12.2020 г.

 

На 30.11.2020 г. /08:30 - 10:00 ч.   по искане на "ЕСО" ЕАД/   На 04.12.2020 г. /16:00 - 17:30 ч.   По Искане На "ЕСО" ЕАД/ -  Долна Василица

На 30.11.2020 г. /08:30 - 10:00 ч.   по искане на "ЕСО" ЕАД/   На 04.12.2020 г. /16:00 - 17:30 ч.   по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Костенец,  Общ. Костенец:   Боровец  Бензиностанция, 85, 81

Съобщение
 
 Във връзка с наложените мерки по отношение на Covid- 19 от страна на Министерство на здравеопазването, Ви информираме, че:
- Детска млечна кухня ще преустанови дейност считано от 01.12.2020 г.;
- Считано от 23.30 часа на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г., се въвеждат следните мерки на територията на Община Костенец:
*Преустановяват се присъствените учебни занятия (в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) в училищата;

СЪОБЩЕНИЕ

 Уведомяваме ви, че в знак на протест срещу наложеното от Президента вето и неговото непреодоляване в Народното събрание, на 25 ноември 2020 г., в периода от: 9:00 до 11:00 ч. ще бъде преустановен общественият превоз на пътници по редовните автобусни линии от републиканската, областната, междуобластната и общински транспортни схеми.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на София област  за периода 23-27.11.2020 г. 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОСТЕНЕЦ НА 26.11.2020г. ОТ 10.00ч.

Пожарна опасност през отоплителния сезон. Противопожарни изисквания по устройването на различните видове отоплителни прибори  

График на заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет - Костенец за месец ноември 2020 г.

Pages