Всички Новини

15-ТИ НАЦИОНАЛЕН КУКЕРСКИ СЪБОР "ПОКЛАДИ МОМИН ПРОХОД 2019"

Заповед №ОА-8/09.01.2019г. на Областния управител на Софийска област за одобряване на план на новообразуваните имоти на земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за имот 18561.450.12, м."Телевизионна кула", землище с.Горна Василица

Радващи успехи на състезателите от спортен клуб „Форта-Костенец“

Планирани прекъсвания на електрозахранването

ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ към Общински съвет – Костенец ще проведат заседания през месец ФЕВРУАРИ 2019 г., както следва:

Проект LIFE17 NAT/BG/000602 „Живот под един покрив” в община Костенец

П О К А Н А

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Планирани прекъсвания на електрозахранването

Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Поздрав по случай празника на пчеларя

Ръководството на Общинско пчеларско дружество "Фацелия" град Костенец поздравява всички пчелари от общината по случай празника на пчеларя Св.Харалампий.

Pages