Всички Новини

Планови прекъсвания на електрозахранването

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

СЪОБЩЕНИЕ

Днес, 19 януари 2018 година (петък) във връзка с авария до 13.00 часа,
ще бъде нарушено водоподаването на улиците "Св. Георги" и "Еледжик",
град Костенец.

СЪОБЩЕНИЕ

Днес, 18 януари 2018 година (четвъртък) във връзка с аварии до 13.00 часа, ще бъде нарушено водоподаването на улица "Теменуга", град Костенец и мах.Каменчанска, с.Очуша.

Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОДИНА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 10.01.2018 (сряда) от 13:00 ч., ще се състои среща в сградата на Община Костенец, в голямата заседателна зала , етаж 4.

Компания, намираща се в град Самоков, занимаваща се с внос, дистрибуция и производство на бързооборотни стоки, търси да назначи служители за производство. Дейностите, които ще се извършват са подреждане и пакетиране на готовата продукция.

Работното време е понеделник-петък. Графикът е на трисменен режим – първа от 06:00 до 14:00 ч., втора от 14:00 до 22:00 ч., нощна от 22:00 до 06:00 ч.

Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Обява за прием на заявления за продължаване предоставянето на социалните услуги „личен асистент”, „социален асистент” и „домашен помощник”

Община Костенец с одобрен проект, свързан с приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018

В края на месец октомври Националното сдружение на общините в Република България обяви конкурс за финансиране на малки проекти в рамките на договор с Министерство за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 по грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018”.

ПОКАНА

Кметът на община Костенец на основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл. 17, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Костенец кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на 12.01.2018г. от 16:30ч. в заседателната зала на общината /IV- ти етаж/ на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на проекта на бюджет за 2018 г. на община Костенец.

Pages