Всички Новини

„ГОРСКАТА“ ПОДМЯРКА 8.6 – ВЪВ ФОКУСА НА ИНТЕРЕСА В КОСТЕНЕЦ

ПРОГРАМА ЗА ПУБЛИЧНИ СЪБИТИЯ ПО ПРОЕКТ " ПОВИШАВАНЕ ИНФОРМИРАНОСТТА ЗА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС 2018 В ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ"

        ПОКАНА ЗА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ

ОБЯВА

Община Костенец обявява свободни работни места за персонал за обслужване на технологична линия за производство на дървени пелети в Общинско предприятие "Общински гори и земи в горския фонд", както следва:

1. Организатор производство /механик/- със средно техническо образование- 3 човека:
2. Електротехник- със средно техническо образование- 2 човека;
3. Мотокарист/фадромист- с основно или средно образование- 3 човека;
4. Общ работник- с основно или средно образование, притежаващ необходимата правоспособност- 12 човека;

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

СЪОБЩЕНИЕ

ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА НА ОИЦ-СОФИЯ В ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

Планови прекъсвания на електрозахранването

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Покана за свикване на сесия на Общински съвет - Костенец на 26.04.2018 г. от 09:00 ч

Планирани прекъсвания на електрозахранването
Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

ЗАПОВЕД ОТНОСНО ЗАЩИТА НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ОТ ПОЖАРИ

Pages