Всички Новини

Съобщение от Дирекция "Бюро по труда" Ихтиман

СЪОБЩЕНИЕ
 
Уважаеми жители на община Костенец,
 
до 27 ноември 2020 година всички частни дворове, в които има сондажи, кладенци, дренажи или други водовземни съоръжения, трябва да бъдат регистрирани в Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район” гр.Пловдив.

Уважаеми жители на община Костенец,
в изпълнение на Закона за регионалното развитие и в съответствие с „Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на

ПРЕБРОЯВАНЕ 2021 г.


ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОСТЕНЕЦ НА 29.10.2020г. ОТ 10.00ч.

Заповед № РД-04-678/19.10.2020 г. на Кмета на община Костенец

График на заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет - Костенец за месец октомври 2020 г.

Уважаеми съграждани,

започна гласуването за конкурса "Кмет на годината" 2020. Можете да изразите своята подкрепа за кмета на община Костенец - г-н Йордан Ангелов в няколко лесни стъпки:

1. Посетете сайта https://kmetnagodinata.bg/bg

 УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,

Pages