Всички Новини

ОСТЕОПОРОЗА КОМПЛЕКСНИ ПРЕГЛЕДИ

Планирани прекъсвания на електрозахранването
Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОСТЕНЕЦ НА 31 ЯНУАРИ 2019г. ОТ 10.00ч.

Планирани прекъсвания на електрозахранването

Решение №139 от заседание на Общински съвет - Костенец, проведено на 21.12.2018 г.:

Годишен план за паша за стопанската 2019-2020 г. - изтегли от тук

Правила за ползване на пасищата, мерите и ливадите на територията на Община Костенец - изтегли от тук

Обявяване на грипна епидемия на територията на Софийска област, считано от 23.01.2019г. до 27.01.2019г., включително.

ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ
към Общински съвет – Костенец ще проведат заседания през месец ЯНУАРИ 2019 г., както следва:

На 21.01.2019г. (понеделник):18.30ч. – Съвместно заседание на Комисията по икономика, бюджет и финанси и Комисията по нормативна уредба, общински предприятия и общинска собственост;

На 22.01.2019г. (вторник):17.00ч. - Заседание на Комисията по образование, култура, младежка политика, вероизповедания, спорт и туризъм;
17.30ч. - Заседание на Комисията по еврофондове и проекти;

Планирани прекъсвания на електрозахранването

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

ПРАЗНИЧНА ТОМБОЛА ЗА КОРЕКТНИ ДАНЪКОПЛАТЦИ

Днес, в сградата на Общинска администрация - Костенец се изтеглиха печелившите участници от организираната празнична томбола за коректни данъкоплатци. Кметът на общината Радостин Радев изтегли първия печеливш талон за хладилник, който се падна на Татяна Атанасова. Втора награда беше изтеглена от главния счетоводител на общината Николай Хаджиниколов, който донесе късмет на Ивайло Спасов, който спечели телевизор. Георги Янакиев, секретар на общината изтегли третия печеливш талон за пералня, която се падна на Венцислава Цветанова.

Общинска Администрация - Костенец организира празнична томбола за всички коректни данъкоплатци!

Печелившите участници ще бъдат изтеглени от кмета на Община Костенец на 18 януари 2019 година, в 11:30 часа в присъствието на нотариус Румен Генев.

ПЪРВА НАГРАДА - ХЛАДИЛНИК

ВТОРА НАГРАДА - ТЕЛЕВИЗОР

ТРЕТА НАГРАДА - ПЕРАЛНЯ

Pages