Всички Новини

Планови прекъсвания на електрозахранването

Уважаеми клиенти,

ТРАЯНОВИ ВРАТА - ВЕЛИЧИЕ И ПАМЕТ- ФЕСТИВАЛ НА КЪСНОАНТИЧНОТО И СРЕДНОВЕКОВНО НАСЛЕДСТВО

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

Поради извънредна сесия на Общински съвет-Костенец от 10.00ч. в голямата заседателна зала, срещата по проект "Устойчива интеграция, чрез подкрепа на предприемачеството" ще се проведе в малкия салон на НЧ"Прогрес 1907" гр.Костенец от 10.00ч.

Традиционен поетичен конкурс "Свищовски лозници"

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОСТЕНЕЦ НА 25 ЮЛИ 2018г. ОТ 10.00ч.

     Уважаеми жители на община Костенец,

     Във връзка със зачестилите запитвания относно снабдяването с дърва на местното население на община Костенец, Ви уведомяваме, че тировете, които се товарят с дъбови дърва при разклона за Траянови врата и Св. Спас са от землището на община Ихтиман.

ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ
към Общински съвет – Костенец ще проведат заседания през месец ЮЛИ 2018 г.,
както следва:

На 24.07.2018г.(вторник) от 17.00 ч.:
Заседание на Комисията по нормативна уредба общински предприятия и общинска собственост

и от 17.30 ч.
Заседание на Комисията по образование, култура, младежка политика, вероизповедания, спорт и туризъм
**************************************
На 25.07.2018г.(сряда) от 17.30 ч.:
Заседание на Комисията по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване и околна среда

ПОКАНА

Уважаеми госпожи и господа,
Във връзка с изпълнението на проект „Съвместно управление на риска в регион – Нишка Баня и Костенец” (Joint management of risks in the region – Niska Banja and Kostenets) по Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Сърбия 2014-2020, Проект № CB007-1-31-2017, Договор РД-02-29-253/22.11.2016 г, Ви каним на събитието „Кръгла маса – повишаване на информираността сред заинтересованите страни относно общото управление на риска”.

Планирани прекъсвания на електрозахранването

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Pages