Всички Новини

Сигнализиране за проблеми с улично осветление на територията на Община Костенец

Ремонтни дейности по водопровод в гр. Костенец на 9 юли 2014 г.

Улици с нарушено водоподаване от 8 до 16 юли 2014 г.

Ремонт на ул. Кирил и Методий
Във връзка с предстоящ ремонт на ул. „Кирил и Методий” в гр. Костенец, започващ на 07.07.2014г. е необходимо живущите на горе споменатата улица да освободят и изчистят тротоарите пред домовете си , с цел създаване на организация и избягване на възпрепятстване на ремонтните дейности.

В МОСВ има постъпила информация от НИМХ, съгласно която се очакват интензивни валежи в Северна и Централна България.

Въпреки това язовирите "Левица" , "Нишан 1" и "Нишан 2" на територията на Община Костенец са поставени под постоянно наблюдение.

Следят се нивата им и в случай на нужда ще започне контролирано изпускане на води, с цен недопускане повишаване на нивата в реките и предпазване на населението в близост до тях.

Към момента язовирите са запълнени малко над средните си обеми, нивата са далеч от необходимостта за контролирано изпускане.

Съобщение от Общинска служба "Земеделие" гр. Костенец

Съобщение от Общинска служба "Земеделие" гр. Костенец

Покана Заседание на Общински съвет - 26.06.2014

Кратковременни прекъсвания на електрозахранването

Ползване намаление в размера на данък МПС

Pages