Всички Новини

Информация от Общиснка администрация - Костенец във връзка с Местни избори 2015

Обявление за годишни технически прегледи за земеделската, горската и извънпътна техника

Протокол от проверка за спазване разпоредбите на чл. 92 и чл. 99а от Закона за гражданска регистрация

Режим на водоподаване за гр. Момин проход

ОИЦ – София с мобилна приемна в Костенец
Изнесена мобилна приемна на Областен информационен център – София ще се проведе в Костенец на 07 август 2015 година (петък), от 10:00 ч. – 14:00 ч. Приемната ще бъде организирана в центъра на града (триъгълник - зелена площ и площадно пространство в централната градска част). Целта на инициативата е да се повиши информираността на местната общност за възможностите за европейско финансиране, чрез ЕСИФ, както и да се провокира интереса на потенциални бенефициенти за разработване на проектни предложения по оперативните програми.

Покана свикване на сесия на общински съвет - Костенец на 30.07.2015 г. от 10.00 часа

Инициативата eSkills for Jobs

Съобщение относно водоснабдяването в гр. Костенец

СЪОБЩЕНИЕ
Община Костенец съобщава, че е изработен проект за попълване, актуализация и оцифряване на кадастралния и регулационен план на гр.Костенец без кв.Върбака и кв.Полето, който е изложен в сградата на общината.
До 03.08.2015год. /30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник”(бр.50/ 03.07.2015год./ заинтересуваните лица могат да се запознаят и да направят писмени искания и възражения по плана пред Общинска администрация – Костенец всеки работен ден от 9.00ч до 12.00ч и от 13.30ч до 16.30ч.

ОТ ОБЩИНАТА

ИНФОРМАЦИЯ

Pages