Всички Новини

Това е новата уеб страница на Общината. Тук ще намерите полезна информация за Община Костенец.

Днес, 19.11.2012г. от 14.30ч. в сградата на Държавен фонд “Земеделие” г-н Радостин Радев, кмет на община Костенец официално подписа договора по проект на община Костенец „Подобряване качеството на живот в община Костенец чрез изграждане на спортно тренировъчен комплекс в гр. Костенец”, по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони в България 2007-2013 г. Договорът е на стойност 5 486 026,00 лв. и предвижда цялостно модернизиране на стадиона в гр.

Pages