Всички Новини

Информационна кампания по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани” от ПРСР 2014 – 2020

Начало на строителните работи по проект за общински пътища

Съобщение за жителите на гр. Момин проход

ЗА ВАС РАБОТОДАТЕЛИ

Запускане на сирени за 2-ри юни - Деня на Ботев
Във връзка с честване на 2-ри юни - дена на Ботев и загиналите за свободата на България, ще бъдат запуснати сирените за оповестяване на територията на Община Костенец от 12.00 ч. до 12.02 ч.

Изработени кадастрални карти на с. Долна Василица и с. Голак

Покана свикване на сесия на Общински съвет - Костенец - 28.05.2015 четвъртък от 10.00 ч.

Дирекция Бюро по труда - град Ихтиман - За вас работодатели

Покана за пресконференция

В рамките на проект „Развитие на културното наследство на община Костенец, чрез възстановяване и популяризиране на крепостта при „Траянови врата” по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.1-03/2010/034 по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., на 13 и 14 май в община Костенец, беше проведен семинар на тема „Траянови врата – вход към миналото”.
Лектори на семинара бяха доц. Д-р Бони Петрунова – заместник-министър на културата, доц. д-р Георги Николов и Жарин Величков – археолог, експерт в НИНКН.

Pages