Всички Новини

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ВЪВ ВРЪЗКА С УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ПРОБЛЕМИ НА МЕСТНАТА СИГУРНОСТ В МАЛКИТЕ И ОТДАЛЕЧЕНИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА, ОБСЛУЖВАНА ОТ РУ-КОСТЕНЕЦ, НАЧАЛНИК РУ ЩЕ ОСЪЩЕСТВИ ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ПРЕЗ М. ФЕВРУАРИ, КАКТО СЛЕДВА:

1. СЕЛО ОЧУША – НА 05.02.2016Г. ОТ 11.00 ЧАСА ДО 12.00 ЧАСА В СГРАДАТА НА КМЕТСТВОТО.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” ГР. ИХТИМАН

ОБЯВЯВА

ПРОДЪЛЖАВА НАБИРАНЕТО НА КАНДИДАТКИ ЗА БРАНЕ НА ЯГОДИ В ИСПАНИЯ, ПРОВИНЦИЯ УЕЛВА.

КАНДИДАТКИТЕ ДА ОТГОВАРЯТ НА СЛЕДНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ:

• ЖЕНИ МЕЖДУ 20 И 40 ГОДИНИ

• С ОПИТ В СЕЛСКОСТОПАНСКАТА РАБОТА

• СПОСОБНИ ДА ИЗДЪРЖАТ НА НАЧИНА НА БРАНЕ НА ЯГОДИ, КАКТО И НА ВИСОКИТЕ ТЕМПЕРАТУРИ ПРЕЗ ПРОЛЕТТА В ПАРНИЦИТЕ.

КРАЕН СРОК НА ЗАПИСВАНЕ – 12.00 ЧАСА НА 26 ФЕВРУАРИ 2016 Г.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ – ДБТ ИХТИМАН И ФИЛИАЛИТЕ В КОСТЕНЕЦ И В ЕЛИН ПЕЛИН.

Правила за ползване на мерите и пасищата на територията на Община Костенец и списък с размера и местоположението на свободните за ползване към 01 октомври 2015г. пасища,мери и ливади за индивидуално ползване на територията на община Костенец

Обява заседание на Общински съвет - Костенец на 28.01.2016 г. от 10.00 часа

Обява за свободна работна позиция

В община Костенец има свободна позиция за готвач в Домашен социален патронаж. Заявления за работа ще се приемат до 27.01.2016г. в Центъра за услуга на гражданите, който се намира в сградата на Общинска администрация, на първия етаж.
Лице за контакти - Георги Янакиев, секретар на община Костенец, тел. 0885987848.

ЗАПОВЕД_-_с.Голак

ЗАПОВЕД_-_с.Долна_Василица

Разяснения за предоставянето на ваучери за непълнолетни майки от ДСП - подробности в прикачения файл

Печеливши от томболата на Община Костенец за коректен данъкоплатец

Работно време на касата в Общинска администрация за 30.12.2015 г.

Pages