Всички Новини

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ
Обявява конкурс за избор на здравен медиатор
Необходими документи
- Копие на лична карта
- Автобиография
- Мотивационно писмо
- Копие от диплома за завършено средно образование
- Заявление по образец
Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Костенец.
Можете да изтеглите документа и от интернет страницата на общината на адрес:
www.kostenetz.com
Изисквания към кандидатите:
- Завършено средно образование

График на Експертен съвет по Устройство на територията в Община Костенец до 01.07.2015 г.

ГОДИШНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА, ГОРСКАТА И ИЗВЪНПЪТНА ТЕХНИКА

Покана - Заседание на Общински съвет - Костенец на 30.12.2014 г. от 10.00 ч.

ПОКАНА ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ЧРЕЗ ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОТИВОПОЖАРНИ КУЛИ В ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

Кметът обявява конкурс за длъжност 'Здравен медиатор' в Община Костенец

Подробности в прикачения файл

Покана свикване на сесия на Общински съвет - Костенец - четвъртък от 10.00 ч.

СОЦИАЛНА УСЛУГА "ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ"

ПРАЗНИЧНА ТОМБОЛА ЗА ВСИЧКИ КОРЕКТНИ ДАНЪКОПЛАТЦИ!

Pages