Всички Новини

Информация от ДСП "Ихтиман"

Томбола с награди за коректните данъкоплатци на Община Костенец

Социалната услуга „Обществена трапезария” – община Костенец ще продължи да предоставя топъл обяд на нуждаещите се и през 2016 година

Покана заседание на Общински съвет - Костенец на 17.12.2015 г. от 10:00 ч.

Заповеди с №№ РД-02-15-157/26.11.2015г. и РД-02-15-158/30.11.2015г. на МРРБ за изработване на проекти на ПУП за имоти, засегнати от трасето на жп линията София-Пловдив.

Нов проект на община Костенец по ОП РЧР 2014-2020 г.

Общински съвет – Костенец има намерение да извърши промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Костенец

Продължава набирането на заявки от работодатели по схема „Младежка заетост”

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2016 Г.

Обява заседание на Общински съвет - Костенец на 26.11.2015 г. от 10.00 часа

Pages