Всички Новини

В МОСВ има постъпила информация от НИМХ, съгласно която се очакват интензивни валежи в Северна и Централна България.

Въпреки това язовирите "Левица" , "Нишан 1" и "Нишан 2" на територията на Община Костенец са поставени под постоянно наблюдение.

Следят се нивата им и в случай на нужда ще започне контролирано изпускане на води, с цен недопускане повишаване на нивата в реките и предпазване на населението в близост до тях.

Към момента язовирите са запълнени малко над средните си обеми, нивата са далеч от необходимостта за контролирано изпускане.

Съобщение от Общинска служба "Земеделие" гр. Костенец

Съобщение от Общинска служба "Земеделие" гр. Костенец

Покана Заседание на Общински съвет - 26.06.2014

Кратковременни прекъсвания на електрозахранването

Ползване намаление в размера на данък МПС

Заповед на Кмета на Община Костенец за превенция за недопускане на пожари

ОБЯВА за Открит обществен достъп до документация

 

ОБЯВА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ГРАФИК ЗА ДОЛНА ВАСИЛИЦА

Представяне на Проект за обновяване на населените места в Община Костенец

Pages