Всички Новини

Покана за свикване на сесия на Общински съвет - Костенец на 25.02.2016 г. от 10:00 ч.

Покана за публично обсъждане за поемане на общински дълг

Съобщение_удължаване_срока_за_получаване_на_оферти_за_имот_012018

Съобщение_удължаване_срока_за_получаване_на_оферти_за_имот_000509

Съобщение_удължаване_срока_за_получаване_на_оферти_за_имот_000508

Съобщение_удължаване_срока_за_получаване_на_оферти_за_имот_000496

Съобщение_удължаване_срока_за_получаване_на_оферти_за_имот_000463

Информация за конкурса, посветен на Васил Левски

Във връзка с получени творби за участие в конкурс, посветен на Васил Левски ви уведомяваме, че вече трета година въпросният конкурс не е обявяван от община Костенец и не е провеждан. За последен път той се проведе през 2012г.
Информацията за провеждането на конкурса, качена в някои сайтове не е актуална и не е съгласувана с община Костенец.
Благодарим на всички за изпратените творби и им желаем бъдещи творчески успехи!

Одобряване на ПУП - План за регулация к.к.Вили Костенец

Уважаеми жители на община Костенец,
Уведомяваме ви, че на 10 февруари 2016 година детска млечна кухня няма да работи.

Pages