Всички Новини

Покана свикване на сесия на Общински съвет - Костенец - 28.05.2015 четвъртък от 10.00 ч.

Дирекция Бюро по труда - град Ихтиман - За вас работодатели

Покана за пресконференция

В рамките на проект „Развитие на културното наследство на община Костенец, чрез възстановяване и популяризиране на крепостта при „Траянови врата” по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.1-03/2010/034 по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., на 13 и 14 май в община Костенец, беше проведен семинар на тема „Траянови врата – вход към миналото”.
Лектори на семинара бяха доц. Д-р Бони Петрунова – заместник-министър на културата, доц. д-р Георги Николов и Жарин Величков – археолог, експерт в НИНКН.

Мероприятие на крепостта при "Траянови врата"

Семинар на тема „Траянови врата – вход към миналото”

Обява

Проект "Осигуряване на топъл обяд в община Костенец"

Покана свикване на сесия на Общински съвет - Костенец - 30.04.2015 четвъртък от 10.00 ч.

Във връзка с авария на главен водопровод в района на Вили Костенец, до отстраняване на аварията, днес, 27.04.2015г. без вода ще бъдат Вили Костенец, с. Костенец и гр. Костенец.

Pages