Всички Новини

На 14.10.2020 г. от 17.30 ч.

Провеждане Ден на отворените врати на 12 октомври 2020 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ,
 
 С изменение на Закона за предучилищното и училищното образование се предвижда въвеждане на задължителна предучилищна подготовка за 4-годишните деца от учебната 2023 / 2024 година.
 По решение на община Костенец може да се пристъпи към въвеждане на задължителното предучилищно образование на 4-годишните деца и преди този срок.

Почти година след местните избори отново е време гражданите да дадат оценка и изберат Кмет на годината. Стари и нови кметове заедно със своите екипи държат диригентската палка в кризисното време на бошуващия коронавирус. Местните власти имаха трудната задача да запазят здрави общинските финанси, като едновременно създадат редица отстъпки за гражданите и бизнеса в извънредна за държавата и света ситуация.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Община Костенец за периода 21-25.09.2020 г.

ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

 

към Общински съвет – Костенец ще проведат заседания през септември 2020 г., както следва:

ПРЕБРОЯВАНЕ 2021 г.

 

ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

към Общински съвет – Костенец ще проведат заседания през септември 2020 г., както следва:

Празнична програма - Празник Костенец 2020

Уважаеми жители на гр. Момин проход, с. Пчелин, с. Очуша, с. Горна Василица,
 
уведомяваме Ви, че поради авария на довеждащ водопровод от гр. Ихтиман, ще бъде спряно водоподаването в изброените населени места до отстраняване на повредата.

Pages