Всички Новини

СЪОБЩЕНИЕ
Община Костенец съобщава, че е изработен проект за попълване, актуализация и оцифряване на кадастралния и регулационен план на гр.Костенец без кв.Върбака и кв.Полето, който е изложен в сградата на общината.
До 03.08.2015год. /30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник”(бр.50/ 03.07.2015год./ заинтересуваните лица могат да се запознаят и да направят писмени искания и възражения по плана пред Общинска администрация – Костенец всеки работен ден от 9.00ч до 12.00ч и от 13.30ч до 16.30ч.

ОТ ОБЩИНАТА

ИНФОРМАЦИЯ

Покана свикване на сесия на Общински съвет - Костенец - 25.06.2015 четвъртък от 10.00 ч.

ИНФОРМАЦИЯ

Община Костенец предоставя услуга: Извозване на строителни отпадъци.
Съгласно Наредба за МДТ, приета от Общински съвет – Костенец се заплаща допълнително такса в размер на 20 лв. / куб.м.
Заявления за извозване на строителни отпадъци се подават в Център за услуга на гражданите, партер на сградата на общинска администрация гр. Костенец.

Информация относно организацията на извозването на строителни отпадъци може да получите на телефон: 0879 800 047.

Информационна кампания по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани” от ПРСР 2014 – 2020

Начало на строителните работи по проект за общински пътища

Съобщение за жителите на гр. Момин проход

ЗА ВАС РАБОТОДАТЕЛИ

Запускане на сирени за 2-ри юни - Деня на Ботев
Във връзка с честване на 2-ри юни - дена на Ботев и загиналите за свободата на България, ще бъдат запуснати сирените за оповестяване на територията на Община Костенец от 12.00 ч. до 12.02 ч.

Изработени кадастрални карти на с. Долна Василица и с. Голак

Pages