Всички Новини

Заседание на Общински съвет - 25 ЮЛИ 2013г. (ЧЕТВЪРТЪК) от 10.00 часа

 

Уважаеми съграждани,
Уведомяваме ви, че възнагражденията на членовете на СИК ще се изплащат в стая № 18, ет.2 на Общинска администрация – Костенец от 28.05.2013г. /след 10.00 ч./ до 30.05.2013г. включително.

От 03.06.2013 г. до 26.06.2013 г., включително в Дирекции "Бюро по труда" се приемат документи на младежи с висше образование без трудов стаж по спецалността, които желаят да започнат работа в публичната администрация по Процедура 2013 на Компонент 1 от Програма "Старт в кариерата".

Това е новата уеб страница на Общината. Тук ще намерите полезна информация за Община Костенец.

Днес, 19.11.2012г. от 14.30ч. в сградата на Държавен фонд “Земеделие” г-н Радостин Радев, кмет на община Костенец официално подписа договора по проект на община Костенец „Подобряване качеството на живот в община Костенец чрез изграждане на спортно тренировъчен комплекс в гр. Костенец”, по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони в България 2007-2013 г. Договорът е на стойност 5 486 026,00 лв. и предвижда цялостно модернизиране на стадиона в гр.

Pages