Всички Новини

Покана свикване на сесия на Общински съвет - Костенец - 26.03.2015 четвъртък от 10.00 ч.

ЗА ВАС РАБОТОДАТЕЛИ

Информация от Дирекция "Бюро по труда " - град Ихтиман, за работодатели от реалния сектор

Съобщение за безплатно обучение
На На 25 март 2015г. от 9:30ч,. в залата на Общински съвет Костенец, Агенция за регионално развитие на Рила организира еднодневен семинар за селскостопански производители от община Костенец. Ще бъдат разгледани възможности за финансиране по програма „Развитие на селските райони“, биологично производство, ползите от различните форми на сдружаване, способи за увеличаване на добивите в условия на планинско земеделие и др. Осигурени са лектори от Министерство на земеделието и храните, БАН, Национална служба за съвети в земеделието и др.
Програма

Обява - конкурси

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ГРАД КОСТЕНЕЦ,
Уведомяваме ви, че във връзка с идентифициране на проблеми на населението и проблеми на местната сигурност в малките и отдалечени населени места на територията, обслужвана от РУ”Полиция”- Костенец, Началник РУ ще осъществи прием на граждани на 06.03.2015г. от 11.00 до 12.00 часа в сградата на община Костенец, ет.4 - заседателна зала на Общински съвет.

ЗАПОВЯДАЙТЕ !

Покана - Заседание на Общински съвет - Костенец на 17.02.2015 г. от 10.00 ч.

Съобщение

УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ОТ 02.02.2015г. ЗАПОЧВА ЗАПЛАЩАНЕТО НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ.

ПЛАЩАНЕТО МОЖЕ ДА ИЗВЪРШИТЕ:

Прием на граждани от Началника на РУП - Костенец

Във връзка с идентифицирането на проблеми на населението и проблеми на местната сигурност в малките и отдалечени населени места на територията, обслужвана от РУ-Костенец, Началника на РУП - Костенец ще осъществява прием на граждани през месец януари, февруари 2015г. както следва:

Сигнали към Община Костенец

Във връзка със зачестили сигнали, Общинското предприятие „Общински гори и земи в горски фонд” – Костенец уведомява жителите на общината, че не събира предварително каквито и да е суми за доставка на дърва за огрев, както и, че никой от служителите на предприятието не е упълномощаван да извършва такава дейност. Заплащането на дървата за огрев се осъществява веднага след тяхното разтоварване, след предоставяне на превозен билет или само и единствено в касата на Общинското горско предприятие на адрес : гр. Костенец, ул. „Теменуга” № 12.

Pages