Всички Новини

Планови прекъсвания на електрозахранването

Уважаеми клиенти,

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Костенец съобщава, че от 29.01.2018г. до 09.02.2018г. изнесеното работно място на Службата по геодезия, картография и кадастър - Софийска област в сградата на Общинска администрация, "Центъра за услуги на гражданите" няма да работи. През този период заявления за извършване на услуги от кадастрални карти и кадастрални регистри може да се подават на място в СГКК- Софийска област, адрес: ул."Мусала" № 1, кв.Павлово, гр.София.

ПОКАНА - ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КОСТЕНЕЦ НА 01.02.2018г. от 10:00ч.

 

П О К А Н А

За участие на граждани от община Костенец в публично обсъждане  на междинна оценка на Общинския план за развитие на община Костенец (2014-2020 г.)

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Община Костенец обявява срок за прием на заявления по проект "Осигуряване на топъл обяд - 2016-2020 г."

За повече информация - в прикачения файл.

Планови прекъсвания на електрозахранването

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

СЪОБЩЕНИЕ

Днес, 19 януари 2018 година (петък) във връзка с авария до 13.00 часа,
ще бъде нарушено водоподаването на улиците "Св. Георги" и "Еледжик",
град Костенец.

СЪОБЩЕНИЕ

Днес, 18 януари 2018 година (четвъртък) във връзка с аварии до 13.00 часа, ще бъде нарушено водоподаването на улица "Теменуга", град Костенец и мах.Каменчанска, с.Очуша.

Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Pages