Всички Новини

"Траянови врата - величие и памет" - Фестивал на късноантичното и средновековно наследство

Дата: 18.08.2018 - 19.08.2018

Организатор: Община Костенец; Крепост "Траянови врата"; Сдружение "Авитохол";

Място на събитието: Костенец, Крепост "Траянови врата"

В резултат на няколкогодишни усилия на ръководството на община Костенец и експертите от отдел „Проекти на ЕС“, на 13.03.2018 г. Радостин Радев – Кмет на община Костенец подписа трети договор с Държавен фонд „Земеделие” за финансиране на проект „Реконструкция и благоустрояване на улици в община Костенец”. Проектът е на стойност 1 809 143,25 лв. без ДДС и включва ремонт на уличните платна и реконструкция на тротоарите на следните улици: ул. „Родопи” и ул. „Кокиче” в гр. Костенец, ул. „Ружа” в гр. Момин проход, ул. „Хан Аспарух”, ул. „Мусала” и част от ул. „Ив. Вазов” в с.

ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ към Общински съвет – Костенец ще проведат заседания през месец МАРТ 2018 г., както следва:

На 19.03.2018г.(понеделник) от 17.00 ч.: Заседание на Комисията по здравеопазване и социална политика 

На 20.03.2018г.(вторник) от 16.00 ч.: Заседание на Комисията по еврофондове и проекти

и от 17.00 ч.: Заседание на Комисията по образование, култура, младежка политика, вероизповедания, спорт и туризъм

ЧАСЪТ НА ЗЕМЯТА 2018

Община Костенец за поредна година ще се присъедини към глобалната инициатива Часът на Земята 2018, която ще се проведе на 24 март 2018 година от 20.30 до 21.30 часа.

Тази година темата е  „Свържи се с природата“ и фокусът му е опозване на биоразнообразието.

Община Костенец се обръща с апел към всички институции, организации и граждани да подкрепят събитието, като изгасят в определеното време осветлението в продължение на един час.

Планови прекъсвания на електрозахранването

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Костенец обявява за Общинско предприятие "Общински земи и гори в горския фонд" гр. Костенец свободна позиция за длъжността - Шофьор на товарен автомобил с "С" категория.

Подаването на документите ще се извършва на място в сградата на ОП"ГЗГФ" гр.Костенец, на ул. "Теменуга" №12.

Срок за подаване на документи: 30 март 2018 година. Телефон за допълнителна информация: 0887 03 03 64 - инж. Мирослав Николов, директор на ОП“ОГЗГФ“ гр.Костенец.

Покана за свикване на сесия на Общински съвет - Костенец на 01.03.2018 г. от 10:00 ч

Заповед РД-12-30/22.02.2018 г. на Областна дирекция "Земеделие" - София област

П О К А Н А

Планирани прекъсвания на електрозахранването

Уважаеми клиенти,

Pages