Всички Новини

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОСТЕНЕЦ НА 25 СЕПТЕМВРИ 2018г. ОТ 09.00ч.

ПРАЗНИК НА КОСТЕНЕЦ 2018 - ПРОГРАМА

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Всички първокласници в община Костенец получиха като подарък по една книжка с български народни приказки от г-н Радостин Радев, кмет на община Костенец.

ПРАЗНИК НА КОСТЕНЕЦ 2018 - ПРОГРАМА

Спектакълът на Театър „Искри и сезони“ – София ще се играе днес 17 септември /понеделник/, от 18:30 ч., в НЧ "Прогрес 1907".
„Женско царство“ е един спектакъл за двете най-могъщи сили, които движат света – Любовта и Властта. Любовта, раждаща живота и осмисляща съществуването и властта – понякога непосилна за тези, които я притежават и често се променят под натиска й… В спектакъла има Любов и Власт. По много. Много смях, песни, усмивки и добро настроение.
Община Костенец подарява това изживяване на всички, които оценяват театралното изкуство.

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА В ОУ"К.КОСТЕНЕЧКИ" С.КОСТЕНЕЦ

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА В ОУ"СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ГР.КОСТЕНЕЦ

Pages