Всички Новини

ИНФОРМАЦИЯ 
ОТНОСНО ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА
 
 
 
 В съответствие с Инструкцията за организацията, подготовката и провеждане на преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година през м. август стартираха дейностите по събиране и валидиране на цифрова информация за сградния фонд в община Костенец. 

ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

към Общински съвет – Костенец ще проведат заседания през август 2020 г., както следва:

Районна служба Пожарна безопасност и защита на населението-Костенец отново напомня, че с увеличаването на температурите се повишава и риска от възникване на пожари в земеделските земи и горите

ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ ПРОДЪЛЖАВА

 ЦЪРКОВНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ "СВЕТИ МИНА" СТАРТИРА ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА РЕМОНТ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ХРАМА

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОСТЕНЕЦ НА 30.07.2020г. ОТ 10.00ч.

Заповед № РД-04-454/24.07.2020 г. на Кмета на община Костенец

ПОКАНА

 

 

Уважаеми госпожи и господа, във връзка с празниците на града "Свищовски лозници", които ще се проведат на 25, 26 и 27 септември 2020 г., община Свищов обявява Традиционния национален поетичен конкурс "Свищовски лозници".

Pages