Всички Новини

ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ
към Общински съвет – Костенец ще проведат заседания през месец ЮЛИ 2018 г.,
както следва:

На 24.07.2018г.(вторник) от 17.00 ч.:
Заседание на Комисията по нормативна уредба общински предприятия и общинска собственост

и от 17.30 ч.
Заседание на Комисията по образование, култура, младежка политика, вероизповедания, спорт и туризъм
**************************************
На 25.07.2018г.(сряда) от 17.30 ч.:
Заседание на Комисията по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване и околна среда

ПОКАНА

Уважаеми госпожи и господа,
Във връзка с изпълнението на проект „Съвместно управление на риска в регион – Нишка Баня и Костенец” (Joint management of risks in the region – Niska Banja and Kostenets) по Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Сърбия 2014-2020, Проект № CB007-1-31-2017, Договор РД-02-29-253/22.11.2016 г, Ви каним на събитието „Кръгла маса – повишаване на информираността сред заинтересованите страни относно общото управление на риска”.

Планирани прекъсвания на електрозахранването

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес, 17 юли 2018 година (вторник) във връзка с авария до 13 часа ще бъде нарушено водоподаването на улица "Сълзица" в град Момин проход и улица "Езерище" в село Костенец.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОСТЕНЕЦ НА 17 ЮЛИ 2018г. ОТ 17.30ч.

Съобщение
Във връзка с присъединяване на подменен главен водопровод по ул. „Веслец” гр. Костенец, днес 16.7.2018 г. (понеделник) от 9.30 до 17.30 часа ще бъде спряно водоподаването в ниска зона – улиците под ж.п. линията в гр. Костенец.

Планирани прекъсвания на електрозахранването

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ В С. КОСТЕНЕЦ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

СЪОБЩЕНИЕ

Община Костенец търси да назначи електротехник за поддръжка на външни електрически мрежи (улично осветление) - 1 щатна бройка, на трудов договор за неопределено време.

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите:

1. Заявление;

2. Диплома за завършено образование;

3. Удостоверение или свидетелство за завършен квалификационен курс по специалността.

Подаването на документите ще се извършва в Община Костенец, Център за услуга на гражданите, етаж 1. Телефон за допълнителна информация – 0877 10 76 77.

Pages