Всички Новини

П О К А Н А

Покана за свикване на сесия на Общински съвет - Костенец на 31.05.2018 г. от 10:00 ч

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

НА 24 МАЙ /ЧЕТВЪРТЪК/ 2018 Г. АВТОБУСИТЕ ПО АВТОБУСНА ЛИНИЯ ГР. КОСТЕНЕЦ – ГР.СОФИЯ НЯМА ДА СЕ ДВИЖАТ.

АВТОБУСИТЕ ОТ ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ПРЕЗ ПОЧИВНИЯ ДЕН ЩЕ СЕ ДВИЖАТ С НЕДЕЛНО РАЗПИСАНИЕ.

ОБЯВА ЗА РАБОТА

ВИ ДЖИ ЕФ ООД е фирма с над 20-годишна история в строителния бранш, която търси да назначи строителни работници за постоянна работа за дейностите си в София. Фирмата предлага постоянен трудов договор, зимно и лятно фирмено облекло, социални и здравни осигуровки, изплащане без забава на работната заплата два пъти в месеца. Осигурен транспорт.

ПОКАНА

Протокол по чл. 37и, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади.

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОСТЕНЕЦ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2018 Г.

ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ
към Общински съвет – Костенец ще проведат заседания през месец МАЙ 2018 г.,
както следва:

На 21.05.2018г.(понеделник) от 16.30 ч.:
Заседание на Комисията по здравеопазване и социална политика

********************************
На 22.05.2018г.(вторник) от 17.00 ч.:
Заседание на Комисията по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване и околна среда

и от 18.00 ч.

Планирани прекъсвания на електрозахранването

„ГОРСКАТА“ ПОДМЯРКА 8.6 – ВЪВ ФОКУСА НА ИНТЕРЕСА В КОСТЕНЕЦ

ПРОГРАМА ЗА ПУБЛИЧНИ СЪБИТИЯ ПО ПРОЕКТ " ПОВИШАВАНЕ ИНФОРМИРАНОСТТА ЗА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС 2018 В ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ"

Pages