Всички Новини

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно чл. 5 от Наредбата за търговска дейност на територията на община Костенец, всички лица извършващи търговска дейност в 30 /тридесет/ дневен срок от започване на дейността в съответния обект са длъжни да подадат в „Центъра за услуги на гражданите” в Общинска администрация – Костенец - два броя Уведомления и съответните документи към него за вписване в информационният масив за търговските дейности на територията на община Костенец .

За повече информация в прикачения файл.

Среща с евродепутата Андрей Новаков

Анкетно проучване на потребностите от работна сила

Уважаеми госпожо/Уважаеми господине,

В качеството Ви на работодател, се обръщаме към Вас, с молба да отделите няколко минути и попълните анкетен формуляр. Нужна ни е информация и мнения директно от Вас, работодателите за търсени професии, специалисти, работници и разбира се техните характеристики.

Планови прекъсвания на електрозахранването

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

НОВИ КЛИМАТИЦИ ОТОПЛЯВАТ ФИЗКУЛТУРНИЯ САЛОН В ОУ“КОНСТАНТИН КОСТЕНЕЧКИ“ СЕЛО КОСТЕНЕЦ

Проблемът с отоплението на физкултурния салон в ОУ“Константин Костенечки“ вече е решен. Със средствата отпуснати от Общинска администрация и Общински съвет - Костенец бяха закупени и монтирани два колонни климатика, които да отопляват салона на училището, за да могат децата отново да спортуват в него.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес, 15 февруари 2018 година (четвъртък) във връзка с авария, ще бъде нарушено водоподаването на ул."Пердова", гр. Костенец.

ОБЩИНСКАТА БОЛНИЦА В КОСТЕНЕЦ ПОСРЕЩНА 2018 ГОДИНА ИЗЦЯЛО ОБНОВЕНА

Свободни работни места към ДБТ Ихтиман, обявени на 12.02.2018 година

За повече информация в прикачения файл.

Планови прекъсвания на електрозахранването

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Pages