Всички Новини

14-ТИ НАЦИОНАЛЕН КУКЕРСКИ СЪБОР "ПОКЛАДИ 2018"

Планови прекъсвания на електрозахранването

Уважаеми клиенти,

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Костенец съобщава, че от 29.01.2018г. до 09.02.2018г. изнесеното работно място на Службата по геодезия, картография и кадастър - Софийска област в сградата на Общинска администрация, "Центъра за услуги на гражданите" няма да работи. През този период заявления за извършване на услуги от кадастрални карти и кадастрални регистри може да се подават на място в СГКК- Софийска област, адрес: ул."Мусала" № 1, кв.Павлово, гр.София.

ПОКАНА - ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КОСТЕНЕЦ НА 01.02.2018г. от 10:00ч.

 

П О К А Н А

За участие на граждани от община Костенец в публично обсъждане  на междинна оценка на Общинския план за развитие на община Костенец (2014-2020 г.)

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Община Костенец обявява срок за прием на заявления по проект "Осигуряване на топъл обяд - 2016-2020 г."

За повече информация - в прикачения файл.

Планови прекъсвания на електрозахранването

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

СЪОБЩЕНИЕ

Днес, 19 януари 2018 година (петък) във връзка с авария до 13.00 часа,
ще бъде нарушено водоподаването на улиците "Св. Георги" и "Еледжик",
град Костенец.

СЪОБЩЕНИЕ

Днес, 18 януари 2018 година (четвъртък) във връзка с аварии до 13.00 часа, ще бъде нарушено водоподаването на улица "Теменуга", град Костенец и мах.Каменчанска, с.Очуша.

Pages