Всички Новини

ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

към Общински съвет – Костенец ще проведат заседания през юни 2020 г., както следва:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
Уважаеми съграждани,
във връзка с постъпило писмо от ВиК София, Община Костенец следва да уведоми населението, че предвид засушаването следва да бъде преустановено използването на питейна вода за:
 - напояване;
 - поливане на зелени площи;
 - миене на улици;
 - моторни превозни средства;
 - балкони;

Нов проект на Агенцията по заетостта ще осигури заетост на 70 000 безработни

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
Във връзка с регистрираните случаи на COVID-19 на територията на Община Костенец:
- Вчера бяха извършени проби на контактния кръг на заразените лица. Бяха направени около 50 проби.
- Получихме уверение, че днес /до края на работния ден/ ще получим информация за резултатите от РЗИ.
- Мерките по отношение на затворените обекти ще отпаднат ако резултатите позволяват това. РЗИ - София област е компетентен орган да прецени това. Решението ще бъде съгласувано с тях.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Уважаеми  жители и гости на  община  Костенец,

 

Във  връзка  с  получено  писмо  с  вх. № 92-Х-7/12.06.2020 г. от „ХОЛДИНГ   БДЖ ” ЕАД  относно  промяна  на  разписанието  на влаковете  за  следващата  календарна  2021 г., предоставяме  на  Вашето внимание  проектът  на  графика  за  движение  на  влаковете , който  ще влезе  в  сила  от  декември  2020 г.  и  ще  бъде  с  период  на  действие  до  декември  2021 г.

Уважаеми  жители на  община Костенец,
Уведомявам Ви, че на 19.06.2020 г. в Община Костенец беше получено писмо на Началника на РУ на МВР – Костенец и предвид изнесената в него информация, че се касае за седем броя диагностицирани лица с COVID – 19 на територията на Община Костенец, свиках  Общински кризисен щаб.
При разискванията беше взето решение незабавно да се потърси съдействието на РЗИ – София област за изследване на персонала на ДЗ „Звънче“ гр. Костенец, където за кратко е пребивавало едно от диагностицираните лица.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОСТЕНЕЦ НА 25.06.2020г. ОТ 10.00ч.

Необходими документи за Целодневни спортни занимания "Спортна ваканция" - Регламент за участие в целодневни спортни занимания "Спортна ваканция"; Права и отговорности за участие в целодневни спортни занимания "Спортна ваканция"; Декларация за информирано родителско съгласие.

Pages