Всички Новини

        ПОКАНА ЗА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ

ОБЯВА

Община Костенец обявява свободни работни места за персонал за обслужване на технологична линия за производство на дървени пелети в Общинско предприятие "Общински гори и земи в горския фонд", както следва:

1. Организатор производство /механик/- със средно техническо образование- 3 човека:
2. Електротехник- със средно техническо образование- 2 човека;
3. Мотокарист/фадромист- с основно или средно образование- 3 човека;
4. Общ работник- с основно или средно образование, притежаващ необходимата правоспособност- 12 човека;

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

СЪОБЩЕНИЕ

ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА НА ОИЦ-СОФИЯ В ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

Планови прекъсвания на електрозахранването

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Покана за свикване на сесия на Общински съвет - Костенец на 26.04.2018 г. от 09:00 ч

Планирани прекъсвания на електрозахранването
Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

ЗАПОВЕД ОТНОСНО ЗАЩИТА НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ОТ ПОЖАРИ

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Предотвратяване възникването на пожари през пожароопасния период от 1-ви април до 31-ви октомври 2018г.

СЪОБЩЕНИЕ

ОТ 10 АПРИЛ 2018 г. ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ КЪМ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ ЗАПОЧНА РАЗДАВАНЕТО НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ПО СПИСЪК, ИЗГОТВЕН ОТ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ.

РАЗДАВАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА В ПУНКТА НА БЧК, КОЙТО СЕ НАМИРА ЗАД БЪРЗАТА ПОМОЩ В ГР. КОСТЕНЕЦ. ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 12:00 ДО 15:00ч. НЕОБХОДИМО Е ДА ПРЕДСТАВИТЕ ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ !

РАЗДАВАНЕТО НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДО 4 МАЙ 2018 година.

Pages