Агенцията по заетостта стартира прием на заявления по проект „Запази ме”

Агенцията по заетостта стартира прием на заявления по проект „Запази ме”!

Целта на операцията е приоритетно да се предостави подкрепа за запазване заетостта на служителите в предприятия, които директно са преустановили стопанската дейност в резултат от наложени противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID-19.

 

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 50 млн. лева. С тази мярка ще се предоставя подкрепа чрез изплащане по 24 лв. на ден за периода на неплатен отпуск на всяко лице, осигурено на пълно работно време или пропорционално на уговореното работно време в трудовия договор.

За повече информация относно тази възможност се обърнете към Дирекция "Бюро по труда" Ихтиман, филиал Костенец.

Изтегли от тук: