ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРЕЗ М. СЕПТЕМВРИ 2020Г.

ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

към Общински съвет – Костенец ще проведат заседания през септември 2020 г., както следва:На 10.09.2020 г. (четвъртък) от 17:30  часа:

 

Съвместно заседание на:

 

Ø Комисия по икономика, бюджет и финанси;

Ø Комисия по нормативна уредба, общински предприятия и общинска собственост;

Ø Комисията по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване и околна среда;

Ø Комисия по здравеопазване и социална политика;

Ø Комисия по образование, култура, младежка политика, спорт и туризъм.