ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОСТЕНЕЦ ПРЕЗ М. ЯНУАРИ 2020Г.

ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ
към Общински съвет – Костенец ще проведат заседания през месец 2020 г., както следва:

На 16 .01.2020г. (четвъртък) от 17:30 часа
 Заседание на Комисията по здравеопазване и социална политика

На 17 .01.2020г. (петък) от 17:30 часа
Съвместно заседание на:
 Комисия по икономика, бюджет и финанси;
 Комисия по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване и околна среда;
 Комисия по нормативна уредба, общински предприятия и общинска собственост;
 Комисия по еврофондове и проекти.