Заповеди за одобрени проекти за изменение на кадастралните планове на гр.Костенец и гр.Момин проход, внесени от ДП"НКЖИ"