Заповед № РД-04-94/19.02.2020 г. на Кмета на община Костенец относно организиране на базар за цветя за 8-ми март в Централна градска част на гр. Костенец