Информация - Преброяване 2021

ПРЕБРОЯВАНЕ 2021 г.

 

Започва набиране на преброители и контрольори за Преброяване 2021 за община Костенец

 

От 15.09.2020 г. до 30.10.2020 година в Общинска администрация – Костенец, град Костенец, ул. „Иван Вазов” № 2,  Център за административно обслужване, /всеки работен ден от 08.00 часа до 17.30 часа/  ще се приемат документи от кандидати за преброители и контрольори за Преброяване 2021.

За община Костенец са определени 20 контролни района и 15 контрольори и 55 преброителни участъка и 55 преброители.

 

      Необходими  документи за контрольори и преброители, вкл. и резерви:

- Заявление по образец на НСИ

- Автобиография / по образец на НСИ/

- Копие от диплома за завършено образование

- Снимка – цветна /портретна за документи/

- Документ, удостоверяващ номер на банкова сметка

- Съгласие за обработване на лични данни

 

      Необходими документи за кандидати за придружители:

- Заявление  по образец на НСИ

- Документ, удостоверяващ номер на банкова сметка

- Съгласие за обработване на лични данни


Изисквания към кандидатите:

- Пълнолетни лица

- Способност за възприемане и комуникация – попълването на преброителните карти средно за 200-250 лица е необходимо да се извърши в сравнително кратък срок

- Образование – минимална степен на завършено образование – средно

- Професионален опит – в сферата на образованието, администрацията, финанси, счетоводство, социални дейности, здравеопазване и др., както и кандидати, участвали в предишни преброявания.

Образците на документите  може да получите в ЦАО, общинска администрация – Костенец, от интернет страницата на община Костенец, както и от кметствата и населените места на територията на община Костенец

 

За допълнителна информация – М. Павлова директор на дирекция АПО, Председател на общинската преброителна комисия

07142 2308 в. 211, e-mail: m.pavlova@kostenetz.com

 

Изтегли от тук: