Консултации за състава на Общинска избирателна комисия

На основание чл.75, ал.1 от  Изборния кодекс и във връзка с Решение № 600 – МИ на ЦИК от 09.08.2019 г. на 19.08.2019 г. /понеделник/ от 16.00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет, ІV-ти етаж в сградата на Общинска администрация – Костенец, Кметът на общината ще проведе консултации за състава на Общинската избирателна комисия за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.