Община Костенец обявява публични търгове с явно наддаване на 21.08.2019 г. от 09,30 ч. за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост

Община Костенец на основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.47, ал.1 и чл.70, ал.1, ал.2 и чл.71 от Наредба за общинската собственост, във връзка с Решение № 60/18.07.2019г. на Общински съвет - Костенец обявява публични търгове с явно наддаване на 21.08.2019 г. от 09,30 ч. за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост - публикувано на 06.08.2019 г.
Свали файл: