Обява работно време годишно приключване

О Б Я В А

 

Уважаеми дами и господа,

уведомяваме Ви, че на 31.12.2019 г. касата на Местни данъци и такси ще работи с клиенти до 10.00 ч., поради годишно приключване.

 

Началник отдел „МДТ“