Обявяване на конкурс за избор на експерт "Информационно обслужване и услуги", експерт "Логистика и информация" и експерт "Комуникация и информация" на Областен информационен център София-град и София-област

Обявяване на конкурс за избор на експерт "Информационно обслужване и услуги", експерт "Логистика и информация" и експерт "Комуникация и информация" на Областен информационен център София-град и София-област - публикувано на 23.05.2019 г.