Планирани прекъсвания на електрозахранването

Планирани прекъсвания на електрозахранването

Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 06 – 10 януари 2020 г., включително:

ОБЛАСТ
Дата/период Времетраене Засегнат район /улица, квартал, УПИ, ПИ/
Община Костенец
На 06.01.2020 Г. /09:15 - 11:15 Ч./ На 08.01.2020 Г. /13:15 - 16:15 Ч./ - Костенец, Общ. Костенец: Vii-858, Кв.68 , Акация 29,5,9,7,31,16,10,21,17,4,11,19,6,3,25,14,8,13,18,15,27,23,12,№ 12,2,1, Александър Стамболийски 4, Белмекен 104,95,102,110,90,79,71,81,87,69,97,Каскаден Район Костенец,98,77,108,89,75,92,83,88,99,85,65,86,96,84,74,94,78,82,67,73,76,93,91,80,100,106, Боровец 2 Цех, Витоша 7,4,6,5,2,3, Екзарх Йосиф 2, Заря 19,10,6,1,9,5,15,4,3,7,13,17,2,8,11, Здравец 1,13,15,7,11,9,5,3, Зорница 18,13,16,10,7,4,5,1,28,20,9,6,24,8,12,26,15,22,19,2,14,11,17, Изгрев 42,48,22,24,10,30,44,32,20,38,46,18,52,6,34,36,12,28,54,26,8,50,4,14,40,16,2,1,1,56, Калинка 12,10,6,8,4,2, Константин Костенечки 1, Люляк 7,3,1,2,7а,5, Марица 19,41,37,1,5,Уо Тп Детелина,25,19,31,2 1,21,23,33,7,39,27,15,43 4,3,43 3,13,43 1,43 2,5,35,17,11,9,2 5,29, Момина Сълза 8,9,1,15,14,6,10,3,4,2,20,16,7,18,12,13,11,5, Оборище 18,9,8,20,6,4,22,14,24,7,1,2,Уо Тп Шумански,11,26,16,3,10,№ 18,5,12, Пирин 5,3,8,6,10,9,1,2,4,7, Рила 41,57,45,49,43,39,53,51,63,55,61,59,47,35, Самуил 1,12,3,5,2,8,7,10,6,4, Свети Георги 50,56,52,61,63,51,60,48,46,53,Стадиона,35,47,37,55,58,44,Футболен Клуб Бенковски,45,1 Хранителен Магазин,41,43,49,65,59,39,54,57, Славей 7,3,9,1,5,2,8,4,6, Средна Гора 6,10,12,4,2,8,28,3,13 3,16,Дърводелска Работилница,4,15 3,38,32,34,30,14,48,1,7,46,15 1,18,42,22,13 1,Офис,1,Гатер,9,40,24,17,3,22 А,44,36,15,13 2,5,15 2,Уотп Мандра Тр.1,20,11,1, Стадионна 5,24,29,20,33,9,4,8,3,16,2,31,27,12,22,28,17,14,25,18,26,15,6,19,23,10,35,1,7,13,11,37,21, Трапезица 13, Цар Симеон I 14,6,12,8,10,4,16, Цариградско Шосе 28,24,44,30,4,38,20,36,18,6,50,48,14,2,10,46,16,54,12,8,22,32,34,42,52,26,40,96,50,Уо Тп Болница,58,68,54,70,74,Склад,64,62,86,56,92,Кухня,88,84,72,52 А,80,76,78,94,60,90, Чайка 2, Чучулига 8,15,9,23,28,16,17,18,30,26,1,22,5,2,24,32,12,11,4,14,10,20,13,6,7,21,3, Шипка 3,2,5,1, Ясен 4,3,1,6,8,11,12,10,9,5,2,7, Уо,Уо Тп Детска Градина

На 06.01.2020 Г. /09:00 - 11:15 Ч./ На 08.01.2020 Г. /13:00 - 16:15 Ч./ На 09.01.2020 Г. /09:45 - 11:15 Ч./ На 10.01.2020 Г. /12:30 - 16:15 Ч./ - Костенец, Общ. Костенец: Александър Стамболийски 25,19,38,50,9,54,46,22,17,48,Канцеларии,12,23,34,1,Магазин,18,52,26,8,56,Общ.Сграда,16,7,5,28,29,40,13,20,36,31,24,21,3,6,44,32,30,Търговски Обект,42,27,14,11,10,68,62,78,11,64,51,59,88,70,63,Офис,72,45,43,Канцеларии Държ.Лесничейство,57,55,58,80,53,49,60,37,66,39,47,33, Бачо Киро 1,27,15,25,17,19,3,14,21,11,29,4,13,8,31,7,6,18,9,5,2,23,10,20,12,16, Боровец 16, Бреза 7,11,5,1,3,4,9,2,4, Бузлуджа 29,33,24,8,3,15,14,28,31,26,36,30,11,32,20,21,5,25,13,17,4,7,16,6,1,9,18,22,23,19,12,27,38,2,34,10,Уо Тп Очушница,35, Василишка 2,10,5,3,Уотп Вторични Суровини,1,8,6,12, Върба 3,5,2,7,1,9,13, Екзарх Йосиф 12,1,4,7,3,Уо Тп Кв.26,6,8,16,9,10,14,5,11,22,13,26,11,24,17,15,20,18, Еледжик 12,8,17,19,10,7,6,2,9,15,3,1,11,5,13,34,29,26,25,21,16,28,32,33,35,30,18,27,23,24,31,20, Зорница 8, Иглика 3,2,1,4,14,8,12,10,5,11,9,6,7, Извор 6,4,8,2,7,3,14,12,5,1,16, Китка 2, Лайка 2,6,4,1,3, Липа 38,52,46,1,17,36,7,62,32,54,64,50,70,60,40,9,68,44,42,5,66,15,13,34,3,11,1 А,48,56,1а,58,12,20,26,14,16 А,№30,10,Упи Ix-1274,1275, Кв.41,8,28,6,2,4,16,24,18,22, Люляк 17,23,21,15,19,12,9,11,25,4,6,8,10,13, Морава 1,2,3,7,5, Очушница 1,2, Панайот Волов 2,3,26,28,1,2, Пердова 1, Перуника 2, Пчелинска 14,55,12,73,65,4,47,63,69,59,10,8,16,24,49,1,20,22,67,57,18,61, Райна Княгиня 7,17,13,12,15,19,6,16,1,9,14,4,5,11,8,3,21,10, Свети Георги 7,19,14,38,35,23,40,36,12,3,32,24,9,26,33,6,17,21,31,13,16,10,2,28,11,5,30,34,18,15,20,8,27,25,4,22,1,73,71,69,79,77,67,81, Стефан Караджа 39,25,21,13,35,37,29,14,5,33,4,1,3,Уо Тп Спасов Мост,12,7,19,16,10,9,27,15,41,11,17,8,31,6,23,125,111,66,80,106,70,99,101,78,100,113,68,103,107,119,88,72,129,92,123,86,109,104,127,102,82,117,90,115,74,105,121,76,84,94,98,43,63,48,20,18,89,32,51,83,47,81,73,87,57,45,42,97,24,79,49,36,43,28,62,93,64,55,30,53,56,26,77,65,67,60,40,38,54,91,44,50,61,75,71,22,85,34,59,46,52,95,58, Теменуга 5,20,22,3 Б,8,14,10,4,7,18,1, Цар Калоян 8,5,4,9,7,10,2,12,6, Цариградско Шосе 106,110,100,116,Газостанция,1,112,Автосервиз,104,98,114,108,102, Чайка 8,10,5,15,4,3,6,12,1, Шипка 4,10,15,2,9,17,13,8,11,12,6,7,29,24,16,20,18,14,6 Хранителен Магазин,25,22,27,23,21, Явор 22,34,5,12,3,20,18,4,28,9,2,6,32,38,24,14,16,10,11,36,30,8,26,13,7, Янтра 22, Ястребец 4,8,2,3,6,1, Уо Тп Мелница,Уо Тп Бензиностанция

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути. Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.