Планирани прекъсвания на електрозахранването

Планирани прекъсвания на електрозахранването

Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 20 – 24 януари 2020 г., включително:

ОБЛАСТ
Дата/период Времетраене Засегнат район /улица, квартал, УПИ, ПИ/

София-Област
Община Костенец
На 20.01.2020 Г. /08:00 - 16:15 Ч./ На 22.01.2020 Г. /08:00 - 16:15 Ч./ На 23.01.2020 Г. /08:00 - 16:15 Ч./ На 24.01.2020 Г. /08:00 - 16:15 Ч./ - Костенец, Общ. Костенец: Александър Стамболийски 68,62,78,11,64,51,59,88,70,63,Офис,72,45,43,Канцеларии Държ.Лесничейство,57,55,58,80,53,49,60,37,66,39,47,33, Еледжик 34,29,26,25,21,16,28,32,33,35,30,18,27,23,24,31,20, Лайка 2,6,4,1,3, Липа 12,20,26,14,16 А,№30,10,Упи Ix-1274,1275, Кв.41,8,28,6,2,4,16,24,18,22, Теменуга 5,20,22,3 Б,8,14,10,4,7,18,1, Цар Калоян 8,5,4,9,7,10,2,12,6, Цариградско Шосе 106,110,100,116,Газостанция,1,112,Автосервиз,104,98,114,108,102, Явор 22,34,5,12,3,20,18,4,28,9,2,6,32,38,24,14,16,10,11,36,30,8,26,13,7, Уо Тп Бензиностанция.
На 20.01.2020 Г. /08:00 - 16:15 Ч.; 08:00 - 16:15 Ч./ На 21.01.2020 Г. /08:00 - 16:15 Ч./ На 22.01.2020 Г. /08:00 - 16:15 Ч./ На 23.01.2020 Г. /08:00 - 16:15 Ч./ На 24.01.2020 Г. /08:00 - 16:15 Ч./ - Пчелин, Общ. Костенец: П-Л I-167, Кв.7 , Упи Ii-396, Кв.2 , Упи Xii-270, Упи-425, Кв.1 , Ххіі-419, Вила
На 21.01.2020 Г. /08:00 - 16:15 Ч./ - Костенец, Общ. Костенец: Александър Стамболийски 68,62,78,11,64,51,59,88,70,63,Офис,72,45,43,Канцеларии Държ.Лесничейство,57,55,58,80,53,49,60,37,66,39,47,33, Еледжик 34,29,26,25,21,16,28,32,33,35,30,18,27,23,24,31,20, Лайка 2,6,4,1,3, Липа 12,20,26,14,16 А,№30,10,Упи Ix-1274,1275, Кв.41,8,28,6,2,4,16,24,18,22, Патриарх Евтимий Цех Металообработка, Теменуга 5,20,22,3 Б,8,14,10,4,7,18,1, Цар Калоян 8,5,4,9,7,10,2,12,6, Цариградско Шосе 106,110,100,116,Газостанция,1,112,Автосервиз,104,98,114,108,102, Явор 22,34,5,12,3,20,18,4,28,9,2,6,32,38,24,14,16,10,11,36,30,8,26,13,7, Уо Тп Бензиностанция
На 21.01.2020 Г. /08:00 - 16:30 Ч./ - Костенец, Общ. Костенец: Патриарх Евтимий Цех Металообработка.

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.