Подкрепете Крепост "Стенос" Траянови врата и фестивала "ТРАЯНОВИ ВРАТА- ВЕЛИЧИЕ И ПАМЕТ" в годишните награди за туризъм

Подкрепете Крепост "Стенос" Траянови врата и фестивала "ТРАЯНОВИ ВРАТА- ВЕЛИЧИЕ И ПАМЕТ" в годишните награди за туризъм в сайта на Министерство на туризма. Гласувайте в професионално направление "Туристическа атракция/ обект" и "Туристическо събитие" за 2019г. https://tourismawards.bg/cat/turisticheska-atrakcia/
https://tourismawards.bg/cat/turistichesko-subitie/ ! Гласувайте от всички видове устройства! НЕКА ЗАЕДНО ПОКАЖЕМ, ЧЕ КОСТЕНЕЦ ИМА С КАКВО ДА СЕ ГОРДЕЕ!!!!