Проект график за движение на влаковете 2021 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Уважаеми  жители и гости на  община  Костенец,

 

Във  връзка  с  получено  писмо  с  вх. № 92-Х-7/12.06.2020 г. от „ХОЛДИНГ   БДЖ ” ЕАД  относно  промяна  на  разписанието  на влаковете  за  следващата  календарна  2021 г., предоставяме  на  Вашето внимание  проектът  на  графика  за  движение  на  влаковете , който  ще влезе  в  сила  от  декември  2020 г.  и  ще  бъде  с  период  на  действие  до  декември  2021 г.

https://www.bdz.bg/bg/a/proektt-na-grafik-za-dvizhenie-na-vlakovete-za-2021-g-e-publikuvan-za-obshchestveno-obszhdane

С  цел  удовлетворяване  на  потребностите  на  жителите  на  община Костенец, ползващи услугите на железопътния транспорт, очакваме  Вашите писмени становища по предложения проект на разписанието в срок до 15.07.2020 г.  на  e-mail: kostenetz_adm@kostenetz.com   или  ttt@kostenetz.com.

 

ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ