Проект за изменение на кадастралния план на пл.№1798, гр.Костенец